Overslaan en naar de inhoud gaan

Inhoud van de website:

Abrisud behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Evenzo behoudt Abrisud zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de functies van de website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten. Abrisud streeft ernaar de kwaliteit van de informatie te controleren en de website up-to-date te houden. Er wordt echter geen enkele garantie gegeven voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de informatie die online wordt gezet. De foto's op deze website zijn niet contractueel bindend.

Intellectueel eigendom:

Alle afbeeldingen, informatie in de ruimste zin van het woord, merken, logo's en domeinnamen die op de website voorkomen, zijn eigendom van Abrisud of zijn onderworpen aan toestemming voor gebruik. Elk gebruik in de vorm van reproductie, wijziging, computerbelasting, vervorming, overdracht of gedeeltelijke of volledige verspreiding van een document of informatie op de site is strikt verboden. Overtreders kunnen worden vervolgd.

Links naar andere websites:

Abrisud heeft geen controle over de inhoud en werking van deze websites van derden. Bijgevolg kan het de kwaliteit of de juistheid van de informatie die ze bevatten niet garanderen. ABRISUD kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze websites niet beschikbaar zijn en/of indien de informatie die ze bevatten foutief of onnauwkeurig is.

 

Internationale versies

Translation agency : Atenao 

De wet informatietechnologie, bestanden en vrijheden bekend als “Informatique et libertés” – Bescherming van persoonsgegevens:

Zie volgende pagina:https://www.abrisud.com/fr/conformite-rgpd

 

Wettelijke vermeldingen:

ABRISUD SAS Vennootschap met een kapitaal van € 200.000

APE-code: 2511Z

Hoofdkantoor: 15 rue Louis Aygobère  – ZI du Pont Peyrin – 32600 l’ISLE-JOURDAIN – France

RCS Auch N° 397 909 938

Tel : 05 62 07 01 51 (kosten van een lokaal gesprek)

Fax: 05 62 07 20 40

Directeur van publicatie: Fabien Rivals (PDG)

Verantwoordelijke redacteur: Estelle Castillo (verantwoordelijke marketing en communicatie)  

 

Hosting: 

De host is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website.

Deze website wordt gehost door:

Alfa Safety, 7 Pass. Douard, 44000 Nantes - France

 

VERTROUWELIJKHEID VAN E-MAILS

Informatie met betrekking tot het verzenden van e-mails. Wij delen u mede dat:

• de geheimhouding van via het internet verzonden correspondentie niet is gewaarborgd

• e-mails op de computer worden bewaard gedurende de tijd die de ABRISUD Groep nodig heeft om een antwoord te geven of uw verzoeken te verwerken.

De informatie die van individuen wordt verzameld via de formulieren op deze website, wordt gebruikt om beter aan uw behoeften te voldoen.

De toegezonden informatie is bestemd voor de ABRISUD-groep, die uw verzoeken om informatie zal behandelen.

U hebt het recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van alle persoonlijke informatie die op u betrekking heeft. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

Per post naar:

ABRISUD

Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming

15, Rue Louis Aygobère

ZA du Pont Peyrin

32600 L’ISLE JOURDAIN – FRANCE

 

Per e-mail naar: dpoabrisud@abrisud.fr

 

Geschil:

In het geval van een geschil tussen de verkoper en de consument, zullen zij trachten een minnelijke schikking te treffen.

Als er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, kan de consument de zaak gratis voorleggen aan de consumentenombudsman die verantwoordelijk is voor de beroepsbeoefenaar, d.w.z. de Association des Médiateurs Européens (Vereniging van Europese Ombudsmannen voor de Consument), binnen één jaar nadat de schriftelijke klacht naar de beroepsbeoefenaar is gestuurd.

 

Verwijzing naar de consumentenombudsman moet worden gemaakt:

– ofwel door het formulier in te vullen dat voor dit doel op de website van AME CONSO staat: www.mediationconso-ame.com;

– of per post naar AME CONSO, 11 Place Dauphine - 75001 PARIS.

Maar ga niet zo snel weg Help ons door een laatste vraag te beantwoorden
Hoe heb je Abrisud leren kennen?